Vplyv moderných technológií na právo

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
Katedra ústavného práva a správneho práva

si Vás dovoľuje srdečne pozvať na
medzinárodnú vedeckú konferenciu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
s názvom

„Vplyv moderných technológií na právo“
 
Termín: 11. – 12. apríl 2019
Miesto: Priestory Právnickej fakulty UPJŠ
Kováčska 26, Košice

Konferencia sa uskutoční v rámci riešenia grantového projektu APVV-17-0561,
 Ľudsko-právne a etické aspekty kybernetickej bezpečnosti.


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky